Return to site

Ali so krediti odplačljivi?

Na otoku živi skupnost ljudi, ki opravljajo različne poklice. Odvisni so eden od drugega, svoje izdelke medsebojno menjavajo. Skupnost se je z leti povečevala, količina blaga je rastla. Posledično so imeli vedno več problemov z medsebojno menjavo blaga.

Na otok so prišli bankirji in otočanom ponudili denar kot sredstvo menjave, uporabno za vsako vrsto blaga.

Otočani so vprašali dvoje: Kaj hočete za denar? Kako bi denar zgledal?

Bankirji so povedali, da bi denar zgledal kot kos papirja v žigom otoka. Ampak samo bankirji bi imeli pravico izdajati denar.

Otočani so hoteli vedeti, kako pridejo do denarja.

Bankirji so odvrnili, da bi otočani dobili denar v vrednosti njihovega blaga. Ampak po enem letu bi morali vrniti 5% več, kot so dobili denarja na začetku leta.

Otočani so postavi vprašanje: Kako naj vrnemo 5% več denarja, če tega 5% več denarja nismo nikoli dobili.

Otočani so razumeli, da bodo bankirji s tem dodatnim denarjem (obrestmi) lahko sčasoma kupili vse, kar so otočani realno ustvarili. Bankirji bi potemtakem s pomočjo brezvrednega papirja prevzeli vse, kar so otočani ustvarili.

Otočani so izjavili, da želijo sredstvo MENJAVE in ne DOLG.

Bankirji so vedeli, da bodo otočani sčasoma proizvedli več blaga in bodo za menjavo zato rabili tudi več denarja. Da bi Bankirji zameglili otočane, so se odločili otočanom najprej dati nepovratni denar (nepovratne kredite). Ko pa bodo bankirji dobili oblast nad denarjem, bodo otočani dobivali denar izključno kot kredit. Sčasoma bo znesek obresti večji od zneska začetnega (nepovratnega) denarja, znesek dolga bo večji od količine denarja v obtoku. Bankirji so imeli za cilj, da s pomočjo brezvrednega papirja prevzamejo vse premoženje otočanov.

Bankirji so dobro vedeli, da se bo v prihodnosti zgodila naslednja situacija:

Otočani ne bodo sposobni vrniti kredita (glavnica in obresti). Vračali bodo kredite z najemanjem novih kreditov. Bankirji jih bodo prisilili izvajati ukrepe: privatizacija (bank, podjetij, infrastrukture), koncesije naravnih virov, zmanjšanje števila zaposlenih v javni upravi, zmanjšanje plač, zmanjšanje pokojninskih stroškov, povečanje DDV ipd. Mediji, ki jih bankirji obvladujejo, bodo take ukrepe prikazali kot hrabro dejanje za poboljšanje življenja otočanov.

Ilustracija: Za €100 posojila, banka zahteva glavnico €100 in obresti €5.

Obstajata samo dva podjetnika, ki si sposodita €100 vsak. Za plače plačata €90 in sebi data €10 profita. Skupna kupna moč je( €90 + €10) X 2 = €200.Banka pričakuje od podjetnika €5 X2 obresti. Če en podjetnik uspe prodati vse svoje proizvode za €105, potem drugi podjetnik lahko dobi največ €95. Prav tako ta drugi podjetnik ne more prodati vseh svojih proizvodov, ker preprosto ni dovolj denarja v obtoku.

Prvi podjetnik je s prodajo svojih proizvodov zaslužil €105,torej dovolj, da izplača zaposlene (€90), svojo plačo (€10) in €5 obresti. Ta drugi podjetnik pa tega ni zmožen, ker je zaslužil samo €95.

Še vedno ta drugi podjetnik dolguje €10 (plače €5, obresti €5), in ta del dolga lahko odplača samo tako, da si pri banki sposodi še več denarja. Ta sistem bi bil obstojen samo, če bi banka dala v obtok denarja €105 X 2, pri čemer bi banka dala €100 X 2 podjetnikoma, sebi pa €5 X 2, in teh €10 bi banka morala potrošiti. Samo v tem primeru, bi bilo v obtoku dovolj denarja (€105 X 2).

V realnosti pa se zgodi, da bi podjetnika bila sposobna plačati obresti na kredit, sta morala dvigniti cene svojih proizvodov. Delavci so se pritoževali, da so plače prenizke. Podjetnika sta zavračala zahtevke za dvig plač, ker sta izjavila, da bi v tem primeru bili podjetji uničeni. Kmetje niso mogli dobiti poštene cene za svoje pridelke. Gospodinje so se pritoževale, da hrana postaja vse dražja. Ljudje so se odločili za štrajk, in stalno se jim je zdelo, da nikoli ni dovolj denarja. Ampak ljudje nikoli niso podvomili v sam monetarni sistem, ker so verjeli, da njihova vlada upravlja s tem sistemom.

Add paragraph text here.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly