Return to site

Ameriški dollar (USD) kot orožje

Spremembe ekonomskih pogojev in uporaba orožja

SPREMEMBE EKONOMSKIH POGOJEV

Leta 2019 so se sestali centralni bankirji v Jackson Hole in soglasno ugotovili, da so se ekonomski pogoji spremenili. Globalni monetarni sistem se je znašel na prelomni točki. Monetarna politika izgublja sposobnost usmerjati in ohranjati globalno ekonomijo.

Nekateri pokazatelji sprememb:

· Centralni bankirji ne morejo več uporabljati istovrstnih orodij (npr. obrestne mere) za uravnavanje monetarnih politik kot pred finančno krizo, saj v razumnem času ni pričakovati povečanje obrestnih mer nad 0% (vsaj do 5%).

· ZDA ni več predvidljiv udeleženec v ekonomski in trgovinski politiki, negotovost je postala stalnica v oblikovanju politik. Dokler je bilo obnašanje ZDA predvidljivo, so države brez večjih pomislekov predale kontrolo globalnega monetarnega sistema Washingtonu.

· Vprašljiv je postal status USD kot vodilne rezervne valute v mednarodnem monetarnem sistemu, ker ZDA opravi samo 10% globalne trgovine, proizvede 15% globalnega GDP, ampak hkrati se USD uporablja v denominaciji 50% trgovinskih računov, in 2/3 globalno izdanih finančnih instrumentov (securities), 88% trgovine s tujimi valutami.

· Močan strah pred recesijo je povzročil, da so investitorji začeli vlagati denar v delnice, ki so po varnosti zelo blizu državnim obveznicam, npr. javna gospodarska podjetja ipd.

Centralni bankirji se soočajo s problemi, katere ni povzročila monetarna politika niti jih monetarna politika ne more rešiti, zato nekateri predvidevajo, da bo fiskalna politika (državna potrošnja in obdavčevanje) bistveno pridobila na pomembnosti. Draghi (ECB) je izjavil, da je čas, da fiskalna politika prevzame vodilno vlogo (Time for fiscal policy to take charge.). ECB izjava je na mestu, saj ukrepi ECB (negativna obrestna mera, definiranje nekaj bank, za katere negativna obrestna mera ne bi veljala, nova serija ukrepov refinanciranja, nadaljevanje kupovanja sredstev-Quantitative Easing) očitno niso prinesli ustreznih učinkov. ECB nadaljuje s printanjem evrov, da bi spodbudila gospodarstva.

Nova predsednica ECB ga. Lagarde ima potemtakem eno glavno nalogo, to je zagotoviti, da bodo politike in države EU spoštovale fiskalno pravilo. Nemčija pa že razmišlja o obvodu. Ima v načrtu ustanoviti agencijo za financiranje infrastrukture in zmanjševanja klimatskih sprememb, s čimer bi se izognila kršitvi pravil javnih financ glede deficita.

USD KOT OROŽJE

Podatki MMF kažejo, da se vloga USD kot rezervne valute rahlo zmanjšuje, kar je v glavnem posledica velikega ZDA političnega rizika in skromne stopnje rasti (približno 2%, Kitajska 6%). Delež USD v rezervah se je v obdobju 2017-2018 zmanjšal za 4 odstotne točke. Managerji rezerv tujih valut so intenzivno kupovali valute (npr. kitajski yuan, japonski yen) držav, ki so imele nebistvene politične odnose z ZDA. Prav tako so nekatere države začele zmanjševati uporabo USD v mednarodni trgovini in financah. Izogibajo se denominaciji v USD, in opuščajo plačevanje v USD.

 

Zmanjševanje deleža USD v rezervah tujih valut je jasen signal, da morajo ZDA razmisliti o svojih politikah in najavljenih ukrepih, kot so npr. obdavčenje tujih nakupov ZDA sredstev, nadaljnjih sankcijah vseh uporabnikov USD, omejevanje dostopa do ZDA kapitalskih trgov.

 

Odpornost USD je lahko zavajujoča, če bolj podrobno pogledamo trende. Čeprav je USD še vedno najbolj donosna valuta, so centralni bankirji akumulirali samo 3.5% več dolarjev v letu 2019, medtem ko so akumulirali 17% več yuana v istem obdobju. Delež USD v denominaciji svetovne trgovine je bil v drugem kvartalu 2019 nekaj manj kot 62%, kar je 0,72 odstotnih točk manj kot v enakem obdobju leta 2018.

 

Uporaba USD za dosego ZDA ciljev je v glavnem usmerjena v:

· Blokade dostopa do trgovanja z denominacijo v USD, do finančnih instrumentov

· Prepovedi uporabi mednarodnega transfernega sistema SWIFT,

· Postavljanje ovir za dostop na ZDA trg,

· Sekundarne sankcije, kjer ima ZDA vlada pravico kaznovati tretjo osebo (državo, podjetje, posameznika), ki posluje z državo, katero so ZDA sankcionirale,

· Avtomatično pravico do jurisdikcije vseh podjetij in fizičnih oseb, ki so medsebojne transakcije izvedle v USD valuti.

 

ZDA ne izbirajo držav, proti katerim bodo uvedle različne sankcije in omejitve. V zadnjem času se največ govori o sankcijah proti Kitajski, Rusiji, Turčiji, Venezueli, Indiji, Švedski…ZDA so s svojimi ukrepi vznemirile ne samo države tekmice ampak tudi zaveznice. . Bolj ko so ukrepi ZDA nepredvidljivi, bolj intenzivno se razvijajo mehanizmi, z uporabo katerih bi se (globalna) ekonomija (čimprej) ločila od USD.

 

Očitno se ZDA ne zavedajo, da je vloga USD bolj pomembna kot vloga ZDA gospodarstva. Deleži posameznih držav v globalnem BDP to dobro ilustrirajo: ZDA 18% (po WWII je bil 30%), Kitajska 16%, BRICS in druge države 60%.

 

Vodilna vloga USD se še ohranja in nihče ne pričakuje, da bo v kratkem bistveno zmanjšana. Predvideva pa se, da se bo vodilna vloga USD zmanjšala čez 5 do 15 let. Iz razpoložljivih informacij razberem, da ZDA ne nameravajo spremeniti svojega pristopa, ker računajo, da ostale države ne bodo zmogle razviti finančnega sistema z vso potrebno infrastrukturo in da bodo ostale države sprejemale velike kompromise zaradi velikosti in privlačnosti ZDA trga. Nezadovoljne države pa so intenzivirale dejavnosti, ki bodo privedle do konca ali vsaj bistvenega zmanjšanja hegemonistične vloge USD kot rezervne valute, enote denominacije v mednarodnih poslih in kot plačilnega sredstva.

 

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly