Return to site

Bankrot Zahoda 3. del: Izvirni greh ali Credit Default Swap

Najbolj uporaben in popularen derivat je bil CDS-Credit Default Swap (kreditni Swap). Cilj tega derivata je pokrivanje izgube, če stranka ne more odplačati kredita. S tem derivatom se ne trguje na borzi.

Vsi veliki udeleženci v kreiranju in trgovanju z derivati (tudi in predvsem s CDS) so se dobro zavedali, da denarja za pokrivanje izgube ni. Deutsche banka je bila eden od teh velikih igralcev. Od Wall Streeta je jemala brezvredne pakete derivatov, v katerih so bili lepo spravljeni napihnjeni hipotekarni krediti ZDA. Deutsche banka je te pakete prodajala naprej malim investitorjem in tako prišla do konkretnega realnega denarja ali pa je derivate zadržala v svoji bilanci (na aktivi kot svoje sredstvo). Deutsche banka je bila prepričana, da se lahko zaradi velike vrednosti derivatov v svoji aktivi, še bolj zadolžuje.

Ko je 19.8.2007 propadlo napihnjeno hipotekarno tržišče v ZDA, so propadli tudi na hipoteke vezani derivati. Leta 2008 se je uradno priznalo, da je finančni trg propadel, posamezne banke in investicijske družbe so prav tako propadle. 

Prevara je bila razgaljena.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly