Return to site

BLITZKRIEG 5.5.2020

Eksplozivna mešanica sodniških odločitev, monetarnih problemov, covid in demografskega kolapsa

QE je nekonvencionalna monetarna politika, pri kateri centralna banka kupuje dolgoročne vrednostne papirje na trgu z namenom povečanja količine denarja in spodbujanja bank k večjemu kreditiranju ter investiranju. Teorija pravi, da s temi nakupi centralna banka vnaša nov denar v gospodarstvo, zmanjšuje obrestne mere, povečuje likvidnost bank in sebi povečuje bilančno stanje (dodatni vrednostni papirji se prikažejo v bilanci centralne banke).

Evropska centralna banka (ECB) je leta 2015 lansirala program QE, to je kupovanje državnih obveznic v velikih količinah, da bi preprečila deflacijo. V času deflacije se cene zmanjšujejo, proizvodnja se zmanjšuje, ekonomija se krči in povečuje se brezposelnost.

ECB je trdila, da QE v resnici tiska denar za nakup državnih obveznic, zato se stroški sposojanja denarja zmanjšajo. ECB je tudi trdila, da je cilj QE vnesti v ekonomijo tako kreiran denar preko investiranja in trošenja.

V obdobju 2015-2019 je znesek tega na novo vloženega denarja znašal €2,6 biliona. Odkar je nastopila covid19 kriza, se ta znesek vztrajno ogromno povečuje.

Če pogledamo natančno, kaj je prinesel QE vidimo, da so banke zadrževale veliko denarja na svojih računih in ga niso dovolj plasirale v ekonomijo. Hkrati pa je ECB zanemarila omeniti, da so transakcije državnih obveznic bile izvedene preko izbranih privatnih bank, kar je de facto povečalo stroške zadolževanja posameznih držav.

Ta ECB QE program so mnogi kritizirali. Še posebej je bila glasna Nemška centralna banka (Bundesbank ali German Central Bank), ki je trdila, da bo QE dal posameznim vladam potuho in zato ne bodo te vlade uvajale potrebne ekonomske reforme.

Nemčija je trdila, da je s tem programom ECB prestopila dovoljeno področje svojega delovanja (ultra vires). Tožba nemških evroskeptikov je prišla do European Court of Justice. ECJ je bil Decembra 2018 mnenja, da ECB ni prestopila svojih pristojnosti. S tem je QE program dobil pravno potrditev za uvedbo in nadaljnjo realizacijo.

Nemško ustavno sodišče je 5.5.2020 sprejelo prelomno odločitev, da NE sprejme odločitve ECJ glede ECB pravne opravičenosti programa nakupa državni obveznic. S tem je Nemško ustavno sodišče dejalo, da je bilo delovanje ECB v zvezi z QE nezakonito.

Ta odločitev je bistveno zamajala same osnove vseh ECB aktivnosti (programov) v evroconi, vključno s covid19 finančnimi programi. Hkrati pa je de facto je Nemško ustavno sodišče izjavilo, da Evropski zakoni in EU institucije NISO nad nacionalnimi zakoni in institucijami. Posledično to pomeni, da so nemška sodišča zadnji in edini merodajni interpreti EU zakonodaje v Nemčiji. Nemčija trdi, da EU ni postala zvezna država in zato so nacionalni zakoni nad EU zakoni.

Načelo proporcionalnosti mora biti upoštevano tudi v delitvi pristojnosti med EU in njenimi članicami, še posebej, ker imajo ukrepi ECB vpliv na gospodarsko politiko, gospodarstvo in državljane posamezne članice. Nemško ustavno sodišče je opisalo učinke ECB programa (Public Sector Purchase Program; PSPP):

-PSPP s prenosom velikih količin visoko tveganih državnih obveznic v bilance stanja Evrosistema izboljšuje položaj izbranih privatnih bank in povečuje njihovo boniteto;

-Socialno in ekonomsko PSPP vpliva na vse državljane, vsaj indirektno so državljani vplivani kot delničarji, najemniki, lastniki nepremičnin, varčevalci in zavarovanci;

-Znižuje splošne obrestne mere in s tem omogoča ekonomsko nezdravim podjetjem obstanek na trgu.

-Dlje ko se program nadaljuje in večji zneski denarja so vloženi v sistem, večja je verjetnost da bo Evrosistem postal odvisen od politik držav članic, saj PSPP ni mogoče enostavno prekiniti brez resnega ogrožanja stabilnosti EU monetarne unije.

Zaradi prej navedenih razlogov se Nemčija (vlada, centralna banka) čuti dolžna ukrepati v korist države in državljanov ter s tem zavarovati načelo proporcionalnosti.

Preostane nam samo, da počakamo na odgovor Evropskega sodišča (ECJ) in Evropske komisije. Druga opcija je opazovanje zrušitve temeljev EU.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly