Return to site

Negotovinsko plačevanje

Ali poenostavi občanovo življenje?

Ali banke delujejo v najboljšem interesu občanov?

 

Poenostavitev občanovega življenja

Na osnovi mojih opažanj ugotavljam, da se občinski funkcionarji mogoče še postavijo občanom v bran, ko banka ukine oz. drastično oteži dostop do gotovine. Hkrati pa podpirajo brezgotovinski način plačevanja raznovrstnih storitev javnega značaja, npr. transporta.

Vedno bolj pogosto slišim trditve, da negotovinsko poslovanje poenostavi občanovo vsakodnevno življenje. Ena kartica za plačilo različnih naborov storitev, mobilne plačilne aplikacije, debetne in kreditne kartice so že skoraj zastareli načini plačevanja…

Pritiski za oblikovanje brezgotovinske družbe so vedno močnejši. Ravnanje bank in ostalih podjetij, ki se ukvarjajo s finančnimi posli je usmerjeno v to, da čim prej in čim hitreje spremenijo družbo v brezgotovinsko družbo. Ukinitev bančnih avtomatov, ukinitev bančnih ekspozitur ipd. sta samo najbolj vidna ukrepa, s katerimi banke nasilno spreminjajo navade občanov in dostopnost do gotovine.

 

Zakaj je brezgotovinsko poslovanje zanimivo za banke

Banke želijo zmanjšati količino gotovine, s katero morajo opravljati vsakodnevno, ker jim gotovina predstavlja strošek.

Za uporabo negotovinskega plačevanja mora občan imeti odprt vsaj en račun pri banki. Ta račun je za banko vir prihodkov, ceno bančnega računa pa določa sama. Občan se zelo redko odloči za zamenjavo banke, saj so cene bančnega računa več ali manj podobne pri vseh bankah.

Da bi občan imel pri banki odprt račun, mora položiti denar na ta račun. V trenutku, ko to stori, denar postane terjatev do banke, torej postane last banke. Banka (poenostavljeno povedano) na osnovi tega občanovega denarja kreira denar, s katerim služi obresti.

Običajno mora občan nabaviti tudi dodatno opremo, kot so npr. najnovejši telefoni, plačilne aplikacije ipd., da bi lahko uporabljal negotovinski način plačevanja. Banke so tudi v poziciji, da prodajajo tako opremo.

 

Zakaj brezgotovinsko poslovanje ni zanimivo za občane

Transakcijski oz. plačilni sistemi delujejo binarno, delajo ali pa ne. So v lasti podjetij, katere noben državni organ ne obvladuje. Država, ves njen sistem, občani itd. so torej pri plačevanju z negotovino odvisni od delovanja plačilnega transakcijskega sistema. Banalni primer je, če zmanjka elektrike, potem se negotovinsko plačilo ne more izvesti in občan se ne more oskrbeti z dobrinami in storitvami, katere potrebuje, čeprav ima na bančnem računu dovolj denarja.

Občani se bolj ali manj pogosto soočajo z nerazumnimi stroški bančnih računov in storitev. Občan lahko v bran povišanju cene bančnega računa in z njim povezanimi storitvami samo zamenja banko. Ker pa so cene bančnih računov večinoma bistveno podobne pri vseh razpoložljivih bankah, se je občan praviloma prisiljen sprijazniti z novo ceno bančnega računa.

Nakup dodatne opreme, da bi sploh lahko izvajal negotovinsko plačevanje, tudi predstavlja dodaten strošek. Starejši občani, mentalno bolni ljudje so tudi težje učljivi za uporabo nove opreme. Če občan noče uporabljati negotovinskega poslovanja se lahko zgodi, da sploh ne more uporabljati določenih storitev, kupiti blaga ipd.

Marsikateri občan zaradi mentalnih problemov ne želi uporabljati negotovinskega plačevanja. Na primer kompulzivnim kupcem je gotovina mogoče edina stvarna ovira pred pretiranimi nakupi.

 

Ali banke delajo v najboljšem interesu občanov, svojih strank?

Bančni sistem, ki je oblikovan na osnovi delnih bančnih rezerv, deluje samo dokler obstaja zadostna raven zaupanja občanov v bančni sistem.

Ker velika večina denarja občanov obstaja v oblika bančnih vlog (depozitov), in ker se vedno bolj izriva gotovina iz vsakodnevne uporabe, je plačilni sistem vse bolj v rokah majhnega števila institucij, to je bank.

 

Občani so izpostavljeni skritim stroškom, cenovni politiki s pozicije bančne moči in tveganju izgube denarja na bančnem računu npr. v primeru bankrota banke.

Zaradi prej naštetih razlogov menim, da ima občan pravico izbire načina plačevanja (gotovinsko, negotovinsko). Vsak občan bi moral imeti pošten in poceni dostop do plačevanja v negotovinski obliki. Plačilni transakcijski sistem v lasti države je potreben kot distribucijski sistem za elektriko in vodo. Varnost denarja na bančnem računu pa po nekaterih teorijah zagotavlja lahko samo centralna banka tako, da omogoči občanom odpreti bančne račune v centralni banki kot jih imajo že banke (za svoje Račune rezerv).

 

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly