Return to site

PANDEMIJA COVID 19 ali PRIKRIVANJE FINANČNEGA ZLOMA

V tej hudi kompleksni krizi bo izgubil tisti, ki ne razume, kaj se dogaja.

1. UVOD

Neoliberalni kapitalizem je sistem, ki bogatim omogoča postati še bolj bogat, revne naredi še bolj revne. Temelji na tiskanju denarja, ki nima pokritja. Neoliberalni kapitalizem nima vezan USD (ameriški dolar) na zlato. To povezavo je Nixonova administracija ločila USD od realne osnove, to je zlata, v letu 1971 (Bretton-Woods). Tak denar bi lahko obravnavali kot falsifikat.

S to ločitvijo od zlate osnove je nastala možnost tiskanja USD in Evro brez pokritja, v neomejenih količinah. 30 let se ta finančni balon tiskanja denarja napihuje. Nekega dne bo počil. Sistem, ki omogoča tiskanje papirja, in potem ta papir razglasi za denar, ne more obstati.

2. ČASOVNICA DOGAJANJA

Corona virus ni naključje. Ker se je neoliberalni kapitalizem zlomil, so uvedli corona virus pandemijo kot sredstvo prikritja zloma. Krize se pojavljajo ali bolje povedano ponavljajo, pri čemer se frekvenca ponavljanja kriz povečuje. Krize so bile leta 1981, 1998, 2000, 2008, 2020.

Leta 1998 je bila kriza valut potem, ko je hedge fund naredil kaos na valutnem trgu. Banke so investiral USD4 mrd., da so rešile finančni trg velikosti USD3.000 mrd.

Leta 2007 je bila kriza hipotekarnih kreditov, leta 2008 je bila finančna kriza in prišlo je do zloma. Ameriški kongres je izglasoval USD775 mrd. Intervencijskega vlaganja denarja, da bi rešili balon pred pokom.

V 10 letih ni bilo narejenega nič, da bi se ta sistem spremenil in da bi ga zamenjal drugačen bolj normalen sistem. Nadaljevalo se je vlaganje denarja v ta nezdrav sistem, v ta že zelo napihnjen balon.

Pred covid19 pandemijo je že obstajala kriza na finančnem trgu. Začela se je že septembra. Banke so prenehale dajati kredite na medbančnem trgu zaradi izjemno rizične likvidnosti. Zato je bil FED primoran v intervencijo.

Pregled DNEVNIH vlaganj sveže natiskanega USD v sistem:

September 2019USD 10 mrd.

OktoberUSD 50 mrd.

NovemberUSD 75 mrd.

DecemberUSD 100 mrd.

Februar 2020 začetekUSD 150 mrd.

 

Potem pa je bila razglašena covid19 pandemija, ki je bila z marketinškimi prijemi povzdignjena na nivo družbene psihoze. Tej razglasitvi pandemija je kmalu sledila odločitev, da se v sistem vloži USD2.200 mrd. za podporo bankam in podjetjem, ter USD 3.900 mrd. za podporo lokalnim samoupravam (regije, občine itd.). USD6.300 mrd in EVRO 2.700mrd. je do sedaj že bilo vloženo v sistem. To je denar brez pokritja. Nazadnje so sklenili, da bodo v sistem vlagali neomejene količine denarja (brez pokritja).

 

3. DOGAJANJA V FINANČNEM SISTEMU

Finančni trg vrednostnih papirjev je po nekaterih ocenah velik USD 3 mio milijard. 25% tega trga predstavljajo vrednosti z neko obliko realnega pokritja: delnice, državne obveznice in nepremičnine. 75% finančnega trga je kazino igralnica, ki jo sestavljajo hedge skladi (opcije, swap futures).

Od leta 1980 do leta 2020 se je v ZDA masa denarja (M2) povečala 46X, a realna vrednost blaga samo 4X. Masa denarja in blaga morata biti vsaj približno uravnotežena. Standard v ZDA in v EU je lažen.

Tak sistem neizogibno vodi v propad, ta napihnjeni finančni balon bo počil, kar bo privedlo do gospodarske depresije, mogoče celo na kratko do staglacije, potem pa do hiperinflacije, zloma valut. S tem bo tudi konec neoliberalnega globalističnega kapitalizma.

Sedanja recesija ima že sedaj več nezaposlenih kot jih je bilo v času Velike Depresije. Hitrost, s katero je bil dosežena te velika brezposelnost je tudi večja kot v času Velike Depresije. Od leta 1929 do 1932 je ameriško gospodarstvo potonilo, sedanje gospodarstvo je potonilo v skoraj enakem obsegu v enem mesecu. Dow Jones delniški indeks jev času Velike Depresije padel za 40% v treh letih, sedaj je padel za 40% v mesecu in pol.

Finančni balon je bil tik pred pokom že septembra, pa so ga nadaljevali napihovati. Denar brez pokritja se bo tiskal do konca leta 2020. Predsednik Trump je prevzel FED, a to ni pot ekonomske rešitve. Predsednik Trump rešuje, kar se še da rešiti. A ekonomski kolaps je neizbežen. Covid19 denar, ki ga razdeljuje ljudem, še bolj napihuje finančni balon. Najavil je celo neomejeno tiskanje denarja. S problemom ekonomije se bo soočil po volitvah, možen je socialni zlom sistema in hiperinflacija.

4. POLITIČNA EKONOMIJA

Politični vidik ekonomije je borba med globalisti in suverenisti. Globalisti so tisti, ki so v zadnjih 60-tih letih ustvarili ta neoliberalizem. Globalisti so neoliberalci, tržni fundamentalisti, ki hočejo biti še bogatejši, a za revne jim ni mar. Suverenisti zagovarjajo nacionalno identiteto, nacionalno ekonomijo in naravne resurse v nacionalni lasti. Ekonomija, ki temelji na profitih in uničevanju narave, brezsmiselnem trošenju vseh naravnih in človeških resursev, ne more več obstati.

Globalisti imajo še vedno pod kontrolo maso denarja, upravljanje te mase denarja. Zato se kot logičen korak suverenistov ponuja ustanovitev nove (globalne) kriptovalute, ki bo vezana na zlato.

Dogajajo se temeljne spremembe, mi se moramo spremeniti in izgraditi popolnoma drugačno družbo.

Če bodo zmagali suverenisti (na kar dosedanja dogajanja močno nakazujejo), potem si bodo tri glavne suverenistične sile razdelile svet. Velike države ne morejo biti demokratične, demokracija je možna samo v malih državah. Parlamentarna indirektna demokracija ni demokracija. Izvoljeni poslanec štiri leta lahko počne, kar ga je volja, da zadovolji v prvi vrsti svoje individualne interese. Direktna demokracija je tehnološko že možna, in vsak državljan ima sposobnost, možnost in interes, da se vključi v odločanje.

5. SLOVENSKI NAROD

Za slovenski narod je zato ključnega pomena, da sestavi vlado narodne rešitve, ki ne bo vsebovala nobenih bivših, sedanjih niti bodočih politikov in njihovih uradniških ter intelektualnih podpornikov. Vlada narodne rešitve bi vsebovala najboljše slovenske strokovnjake iz domovine in tujine. Sestavila bi program, o katerem bi neposredno glasoval slovenski narod. Potem pa bi bil objavljen razpis za managerje, ki bi kandidirali za izvedbo posameznih delov programa. Ti managerji bi sestavili svoj operativni program dela s konkretnimi cilji v določenem časovnem obdobju. Slovenski narod bi ponovno preko direktne demokracije izbral managerje in spremljal uresničevanje njihovega operativnega programa. Po enem letu bi narod pregledal uspešnost izvajanja njihovih operativnih ciljev in izglasoval nezaupnico v primeru nezadostnega doseganja ciljev.

(Pri)dobil bo tisti, ki razume dogajanje in se ustrezno transformira.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly