Return to site

Pomembnost pravega vprašanja

Moje izkušnje pravijo, da je pravo vprašanje pogosto bolj pomembno od odgovora. Meni pomembno vprašanje je: Ali razumem kako delujeta bančni in denarni sistem?

Prevladujoče teoretično mišljenje je, da so Centralne banke izjemno močne institucije, ki s svojimi odločitvami vplivajo na količino denarja v obtoku in lahko definirajo ekonomsko politiko neodvisno od izvoljenih vlad.

Praksa pa kaže, da večino denarne mase ustvarijo komercialne (privatne) banke v formi »fiat« denarja (knjižnega oz. denarja, kot zapis na monitorju). Država in državljani lahko pridejo do denarja samo, če se pri komercialni banki zadolžijo. Komercialne banke v osnovi nimajo zadostnih omejitev (npr. obvezne rezerve) pri ustvarjanju dolžniškega denarja. Torej so komercialne banke tiste, ki v največji meri določajo denarno maso in ekonomsko politiko.

Poenostavljeno povedano: Ko državljan/država najame hipotekarni kredit, mu banka da fiat (knjižni) denar, katerega je kreirala s pritiskom na tipkovnico. Če državljan/država ne more odplačati kredita, mu banka zarubi stvarno stanovanje/premoženje. Menjava stvarnega premoženja za knjižni denar je legalna, poznana je kot »privatizacija«.

Menim, da je Henry Ford (1922) utemeljeno izjavil naslednje (povzeto iz Mark my Words):

»It is well enough that people of the nation do not understand our banking and monetary system, for if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning.«

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly