Return to site

Pravica do dostopa do gotovine

Uporabljam predplačniško kartico in to mi je edina kartica. Pred kratim sem jo uporabila za plačilo na spletni strani, katero je nekdo napadel in poskušal pobrati podatke plačilnih kartic. Banka mi je zato blokirala predplačniško kartico, in jo nadomestila v 14 dneh z novo. Ko sem čakala na novo kartico nisem mogla nakupovati v spletnih trgovinah in plačevati negotovinsko v trgovinah za blago in storitve. Morala sem oditi do bankomata in dvigniti toliko gotovine, kot sem menila, da jo bom potrebovala v teh 14 dneh. K sreči stanujem v centru mesta, kjer je veliko bančnih ekspozitur in bankomatov. Počutila pa sem se nelagodno, ko sem bila v okolju, kjer ni bilo bančnih ekspozitur in bankomatov, ker nisem vedela, kako bom prišla do svoje gotovine, če je nisem prinesla s seboj dovolj.

Ta dogodek me je spodbudil k razmišljanju od dostopnosti gotovine, elektronskem denarju in plačilnih sistemih.

Menim, da bi vsakdo moral imeti možnost, da svoj denar uporablja na način (gotovinsko, negotovinsko), kot mu najbolj ustreza. Nekatere raziskave kažejo, da ljudje še vedno uporabljajo gotovino, in to so v glavnem ljudje z nizkimi dohodki, starejši, mentalno bolni ljudje (npr. impulzivni nakupovalci), nezaupljiveži v bančni sistem.

Razumem, da je izdelava gotovine velik strošek. Ponekod lahko doseže ta strošek tudi 1,5% od BDP. Prav tako mora privatni bančni sektor upoštevati ključne ekonomske pokazatelje pri presoji, ali naj ohrani ali zapre bankomat.

V gospodarstvo se vključujem kot potrošnik preko plačevanja. Uporaba gotovine se zagotovo zmanjšuje. Menim, da se je potrebno upreti ukrepom za pospešitev njene smrti. Predlagam, da se vlada zavzame, da bo zaščitila dostop do gotovine. S tem bi zagotovila ljudem sposobnost plačevanja v gotovini, določen nivo zasebnosti, izbiro načina plačevanja in zmožnost enakovrednega vključevanja v gospodarstvo.

Banke že kar nekaj časa intenzivno izvajajo ukrepe, s katerimi poskušajo spremeniti naše plačilno vedenje. Razlogi za zapiranje bankomatov so ekonomske narave: nedonosnost, transakcijske provizije se zmanjšujejo. Vsakokrat, ko banka zapre bankomat (in/ali bančno poslovalnico), se ljudem v tistem okrožju zmanjša možnost dostopa do gotovine in tudi zmožnost plačevanja z gotovino.

Menim, da bi se vlada morala zavezati, da bo zaščitila dostop do gotovine z ukrepi:

a. dodelitev subvencije za vzdrževanje določene gostote bančnih avtomatov in specifične lokacije bančnih avtomatov (npr. v manjših turističnih krajih);

b. sprejem pravnih okvirov glede minimalne dostopnosti do bankomatov;

c. proučitev težav, s katerimi se ljudje srečujejo zaradi gotovinskega načina plačevanja;

d. dopolniti zakonodajo tako, da bo zakonito plačilno sredstvo izrecno opredeljeno tudi kot gotovina.

Pošten in poceni dostop do gotovine je treba priznati kot univerzalno potrebo, kot sta to voda in elektrika.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly