Return to site

Slovenski študentje-Kaj vas učijo profesorji?

Izziv

Predlagam, da dobro pregledate knjige, katere uporabljate kot učbenike za bančništvo in bančno ekonomijo in ugotovite, ali so razlage v teh učbenikih podprte z izkušnjami iz realnega sveta. Če boste ugotovili, da učbeniki ne odražajo najnovejših dokazov o procesih v sodobni ekonomiji in predvsem v bančništvu, potem boste po mojem skromnem mnenju doprinesli k ohranjanju bančnega sistema, ki je leta 2008 pahnil svet v finančno krizo.

 

Dvomiti v pravilnost obeh teorij o vlogi bank je dejanje odgovornega profesionalca.

 

Prva teorija (loanable funds) pravi, da so banke posredniki med varčevalci in kreditojemalci. Implicitno ta teorija pravi, da je denar omejen resurs in da so prihranki (npr. v obliki depozitov) predpogoj za podeljevanje kreditov.

Druga teorija (money multiplier) pravi, da so banke finančni posredniki, a ne morejo kreirati denarja individualno. Denar kreirajo pa lahko kolektivno, s povečevanjem rezerv preko mehanizma sistematičnega kontinuiranega odobravanja kreditov. Ta teorija tudi trdi, da je količina kreiranega bančnega denarja omejena s količino rezerv, in centralne banke regulirajo obvezne rezerve.

 

Vedno več je dejstev, ki podpirajo trditev, da banka kreira denar tako, da odobri kredit. V bilanci banke se odobreni kredit vknjiži kot sredstvo (asset), depozit komitenta iz naslova odobrenega kredita pa se vknjiži kot obveznost (liability). Če je kredit odplačan, se tako kreirani denar uniči in izgine iz denarnega obtoka.

 

Praksa kaže, da banke pri kreiranju denarja niso omejene s prihranki ali rezervami, temveč so omejene s povpraševanjem po kreditih, in svojo profitabilnostjo ter solventnostjo. Ta ugotovitev nakazuje, da ni omejen denar oz. depoziti temveč količina dobrih kreditojemalcev.

 

Centralne banke v svojih objavljenih razpravah in študijah potrjujejo, da teoriji »loanable funds« in »money multiplier« ne ustrezata realnosti. Na primer Bank of England je zapisala že leta 2014:

Money creation in practice differs from some popular misconceptions — banks do not act simply as intermediaries, lending out deposits that savers place with them, and nor do they ‘multiply up’ central bank money to create new loans and deposits” […] Whenever a bank makes a loan, it simultaneously creates a matching deposit in the borrower’s bank account, thereby creating new money.

(Vir: McLeay, M., Amar, R., & Thomas, R. (2014). Money creation in the modern economy, Bank of England’s Monetary analysis directorate. Quarterly Bulletin Q1.)

Enako mnenje ima Deutsche Bundesbank:

[…] a bank’s ability to grant loans and create money has nothing to do with whether it already has excess reserves or deposits at its disposal. Instead, various economic and regulatory factors constrain the process of money creation. From the perspective of banks, the creation of money is limited by the need for individual banks to lend profitably and also by micro and macroprudential regulations. Non-banks’ demand for credit and portfolio behavior likewise act to curtail the creation of money.

(Vir: Bundesbank, D. (2017). The role of banks, non-banks and the central bank in the money creation process. Deutsche Bundesbank Monthly Report, 13-33.)

Bank of England prav tako trdi, da prihranki ne financirajo investicij, kot to trdi teorija »loanable funds«.

[…] if the loan is for physical investment purposes, this new lending and money is what triggers investment and therefore, by the national accounts identity of saving and investment (for closed economies), saving. Saving is therefore a consequence, not a cause, of such lending. Saving does not finance investment, financing does. To argue otherwise confuses the respective macroeconomic roles of resources (saving) and debt-based money (financing).

(Vir: Kumhof, M., & Jacab, Z. (2015). Banks are not intermediaries of loanable funds—and why this matters.)

 

Če se boste odločili primerjati besedila vaših učbenikov s trditvami centralnih bank BoE in Deutsche Bank, vam želim, da boste ugotovili skladnost besedil s trditvami centralnih bank BoE in Deutsche Bank. Če se pa boste odločili še narediti test operativnih aktivnosti banke pri odobritvi kredita (vključno s knjiženjem v bilance banke), pa boste tudi profesionalno radovedni in odgovorni.

 

V primeru, da se hočete vključiti v skupino študentov v EU, ki odgovorno preizkuša kvaliteto učbenikov in konceptov v praksi, me kontaktirajte in posredovala vam bom kontaktne podatke.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly