Return to site

Stanje ZDA finančnega sistema

Uvod

Centralne banke (FED, ECB) niso izvedle temeljite reforme političnega in ekonomskega sistema. Namesto sprememb so se odločile tiskati denar (dolar, evro; približno 200.000 milijard) brez pokritja, s čimer bodo ponovno privedle finančni sistem do razpada.

Ko je ogrožena likvidnost, je potrebno pospešiti tiskanje brezvrednih dolarjev in jih plasirati v vedno večji likvidnostni manjko.

Za tiskanje brezvrednega denarja so se odločili, ker nočejo ponoviti napake iz leta 1929, ko je v sistemu zmanjkalo denarja. V času krize iz leta 1929 je bilo narejeno dovolj blaga in storitev, a v obtoku ni bilo dovolj denarja, s katerim bi omogočili nakup tega blaga in gibanje gospodarstva.

Kako se znajde ZDA v teh okoliščinah?

Dolgo se prikriva pravi znesek ZDA skupnega dolga. Pred kratkim je (na veliko presenečenje vseh) znana ameriška finančna družba Alliance Bernstein objavila, da realno znaša skupni dolg ZDA 388.000 milijard dolarjev.

S ciljem zagotavljanja likvidnosti obstoječega finančnega sistema je FED 18.9.2019 sprejel odločitev, da bo vsak dan nudil (natiskal) NAJMANJ 75 milijard dolarjev do četrtka, 10.10.2019, s čimer naj bi zagotovil likvidnost finančnega sistema. FED je sprejel tudi odločitev, da organizira tri terminske (futures) prodaje, NAJMANJ 30 milijard dolarjev vsaka.

Nenavadno je, da FED ni določil najvišjega zneska zadolževanja. To samo pomeni, da ni omejitev za plasiranje brezvrednega dolarja v razpadajoči finančni sistem. Predvideva se, da bo v 14 dneh FED plasiral v finančni sistem NAJMANJ 2.000 milijard dolarjev za potrebe likvidnosti.

Problem se še poveča, ko ugotovimo, da so Rusija, Kitajska, Indija, Venezuela izločile dolar kot medsebojno mednarodno plačilno sredstvo. Prav tako so iz svojih trezorjev odprodale vse ZDA državne obveznice. Postavi se vprašanje, kdo bo sploh še hotel kupiti in uporabljati dolar.

Kljub rednemu plasiranju brezvrednih dolarjev v finančni sistem, nelikvidnost neprestano narašča. Kam izginja denar ? V finančnih transakcijah (na borzah in izven borz), kjer priviligirani bogati vložijo najmanj 100 milijonov dolarjev, ga vežejo za 12 mesecev in 1 dan, a zaslužki od te vloge se izplačujejo (vlagateljem, advokatom, bankirjem, borznim trgovcem) tedensko (Za detalje poglej zapise Bankrto Zahoda).

Bogati postajajo vse bogatejši, in jih očitno ne moti, da je v ZDA 46 milijonov prebivalcev brezdomcev, ki živijo na ulici.

FED je prejšnji teden zmanjšal tudi referenčno obrestno mero na 1,75% - 2,00%, s čimer poskuša vsaj zaustaviti ohlajanje gospodarske aktivnosti. Predsednik ZDA celo zahteva, da se referenčna obrestna mera še zmanjša, na nulo ali celo negativno, samo da bi preprečil recesijo.

Obnašanje FED-a v zadnjem času nam nakazuje, da je FED izgubil kontrolo finančnega sistema, a kljub temu nadaljuje z napačno monetarno politiko. Trditve FED-a, da so vsi elementi finančnega sistema pod kontrolo in da je vse v coni normale, so zavajujoče.

Reakcije Američanov

Zaupanje Američanov v gospodarstvo se zmanjšuje. Gallup pravi, da je bil indeks gospodarskega zaupanja v avgustu +24, v septembru pa +17. Več kot 60% ameriških potrošnikov verjame, da gospodarstvo prehaja v recesijo.

Ker se likvidnost zmanjšuje, si ameriški potrošnik pomaga s kreditnimi karticami, da bi si ohranil obstoječi življenjski standard. Julija 2019 je rast dolga kreditnih kartic narastel za +11,25%. Dolg na kreditnih karticah je najdražja oblika dolga.

Sklepna misel

Zagotovo ima FED zakonito dovoljenje, da neomejeno tiska denar brez pokritja (brezvredni dolar) v nedogled. Vstop v recesijo bi ogrozil možnosti sedanje predsednika ZDA za ponovno izvolitev, zato bo Predsednik zahteval nadaljnje zmanjševanje referenčnih obrestnih mer in tiskanje brezvrednega denarja. Če bi se tiskanje brezvrednega denarja zaustavilo, bi ekonomski in politični sistem razpadel.

ECB vodi podobno politiko kot FED.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly