Return to site

Varen denar

Spremenjena vloga centralne banke

Vsakdo mora imeti možnost varčevanja in plačevanja v varnem denarju. Ugotovili smo že, da poslovni bančni sistem poskuša izriniti gotovino kot plačilno sredstvo. V zameno nam ponuja digitalni denar na svojih bančnih računih. Ni dvoma, da taka oblika denarja na računih poslovnih bank ni varna, kljub temu da nas hočejo banke in regulatorji ( z obveznimi rezervami, kapitalskim pokritjem ipd.) prepričati v nasprotno.

Vedno bolj intenzivno se pripravlja uvedba alternativnega sistema varčevanja in plačevanja. V takem sistemu bi vsakdo (tudi fizične in pravne osebe, ki niso banke) imel možnost varčevanja in plačevanja v VARNEM DIGITALNEM DENARJU CENTRALNE BANKE NA RAČUNIH PRI CENTRALNI BANKI. To je denar v digitalni obliki, ki ga centralna banka izda in hkrati nadzira njegovo količino v obtoku.

Spremeni se oblika denarja iz gotovine v digitalno obliko. Bistveno se spremeni ali bolje doda še ena funkcija centralni banki, to je odpiranje računov za fizične in pravne osebe, upravljanje teh računov, omogočanje izvajanja transakcij s temi računi.

Digitalni denar centralne banke bi v veliki meri ohranil značilnosti gotovine, torej fizičnega denarja centralne banke: splošno sprejeto plačilno sredstvo in hranilnik vrednosti. Bil bi na voljo vsem za vsesplošno uporabo.

Alternativni sistem bi bil sestavljen iz bančnih računov pri centralni banki, katere bi lahko imele vse pravne in fizične osebe. Sedaj imajo račune pri centralni banki lahko odprte samo komercialne banke. Centralna banka bi bila skrbnik digitalnega denarja na teh računih, in samo lastniki računov bi lahko upravljali z digitalno gotovino centralne banke. Posameznik bi lahko uporabljal svoj denar za varno varčevanje ali za plačevanje. Če bi posameznik hotel del svojega digitalnega denarja centralne banke investirati v rizične naložbe, potem bi ta del denarja prenesel na poslovno banko. Le-ta bi imela potem v skladu s pogodbo uporabljati denar za dajanje kreditov, špekulacije z vrednostnimi papirji itd.

Zaenkrat imajo lahko samo poslovne banke odprte račune pri centralni banki in denar na teh računih je varen. V alternativnem sistemu bi vsak posameznik imel odprt račun pri centralni bank, in na tem računu bi hranil in varčeval svoj digitalni denar. S tem denarjem bi smel upravljati samo posameznik, torej centralna banka ga ne bi smela uporabljati za dajanje kreditov, špekulacije z vrednostnimi papirji itd.

Funkcija poslovne banke bi postala končno tisto, kar nam teorija vztrajno napačno predstavlja: Banka je posrednik med lastniki depozitov in kreditojemalci. V alternativnem sistemu, bi poslovna banka imela denar samo, če bi se posameznik odločil del svojega varno spravljenega denarja na računu centralne banke prenesti v poslovno banko zato, da bi ta del denarja uporabil v rizičnih akcijah: dajanje kreditov, špekulacija z vrednostnimi papirji. Med posameznikom in poslovno banko bi obstajal pogodbeni odnos: koliko denarja, kako se uporabi, stopnja rizika, provizije.

V tako oblikovanem alternativnem bančnem sistemu nas posameznike ne bi več skrbela kondicija poslovnih bank (kapitalsko pokritje, obvezne rezerve ipd.), slabe terjatve bank, izpostavljenost bančnemu kriminalu, ker bi bil posameznikov denar zagotovo na varnem pri centralni banki.

Centralne banke Velike Britanije, Švedske in Nemčije so izdelale precej natančne študije digitalnega denarja centralne banke. Upanje obstaja, da bodo uvedle digitalni denar pri centralni banki še preden nastopi nova finančna kriza.

Več informacij na to temo je podal bivši guverner Španske centralne banke na letošnjem srečanju v Madridu: https://www.youtube.com/watch?v=NwaboEdhPZ0&fbclid=IwAR2pmYq8V6ciG7qhPH_-oziPkb9S00Z7AWen4LePwWBxPF_SvdJHgpZRGhA

Add paragraph text here.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly